top of page
Bewindvoering

Een bewindvoerder is een door de kantonrechter aangewezen persoon die het beheer voert over het vermogen (goederen en geld) van iemand die onder beschermingsbewind is gesteld. Deze maatregel kan getroffen worden als:

 1. u door lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of permanent niet zelf voor uw financiën kunt zorgen,

 2. u problematische schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt,

 3. er sprake is van een combinatie van punten 1 en 2. 


Een bewindvoerder fungeert alleen als wettelijk vertegenwoordiger van de onderbewindgestelde voor de financiële of zakelijke belangen. Voor alle niet financiële zaken is de onderbewindgestelde zelf verantwoordelijk.  In tegenstelling tot een curator is de bewindvoerder niet betrokken bij andere belangrijke persoonlijke beslissingen. 

Schuldenproblematiek

Als u door problematische schulden er zelf niet meer uitkomt, kan een verzoek tot onderbewindstelling worden aangevraagd bij de kantonrechter. Dit wordt ook wel schuldenbewind genoemd. De bewindvoerder zal uw financiën tijdelijk beheren met als doel de schuldsituatie binnen vijf jaar op te lossen. Daarna is het de bedoeling dat u uw financiën weer zelfstandig gaat beheren. Indien dit niet lukt, dan is het mogelijk om verlenging aan te vragen bij de kantonrechter.

VOORDELEN

 • Geen financiele post meer ontvangen.

 • Bescherming tegen deurwaarders.

 • Exact weten wat u te besteden heeft.

 • Geen omkijken meer naar schulden.

 • De beste oplossingen voor uw situatie.

 • Krijgen waar u recht op heeft.

 • Weer tijd en rust voor andere belangrijke dingen in uw leven.

Wat wij voor u doen
Anker 1

Vanaf het moment dat u bij Grip Bewind onder bewind staat, verzorgen wij als uw bewindvoerder uw volledige administratie. Dit houdt in dat wij gedurende de onderbewindstelling beslissingen nemen over uw vermogen, goederen en eventuele schulden, met als doel het op orde krijgen en behouden van uw financiën. U blijft echter wel handelingsbekwaam en kunt nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten. 
 

Om uw financiële huishouding op orde te krijgen, brengen wij uw financiën in kaart en stellen wij samen met u een budgetplan op. Aan de hand van dit budgetplan wordt bepaald wat u te besteden heeft. Gedurende de onderbewindstelling voert Grip Bewind de volgende werkzaamheden voor u uit: 

 • aanvragen bewind bij de kantonrechter

 • openen van een beheer- en leefgeldrekening

 • verrichten van alle betalingen

 • eventueel beheren van PGB-gelden

 • aanschrijven alle betrokken instanties met het verzoek de financiën en post te laten verlopen via Grip Bewind

 • aanvragen van: subsidies, toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtscheldingen (waar u recht op heeft)

 • communicatie met deurwaarders en incassobureaus

 • betalingsregelingen treffen bij een beheersbare schuldenlast

 • bij problematische schulden toeleiden naar schuldhulpverlening (na stabilisatieperiode)

 • declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar

 • belastingaangifte (box 1)

 • afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter

Kortom: u heeft geen omkijken meer naar uw financiën zolang de onderbewindstelling duurt. 

Schuldenbewind
In het geval van een schuldenbewind wordt deze gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. De  bewindvoerder heeft in deze situatie de hoofdtaak om de financiële situatie te stabiliseren. Indien mogelijk treft Grip Bewind betalingsregelingen om de schulden te saneren.

Aanvraagprocedure
Anker 2
 1. Aanmelden: de procedure start met een telefonische of schriftelijke aanmelding door uzelf, een zorgverlener of een bekende van u. Aan de hand van deze aanvraag gaan wij met u in gesprek over uw situatie en uw verwachtingen.  Met wederzijdse instemming wordt vervolgens een persoonlijk kennismakingsgesprek gepland.
   

 2. Kennismaken: het persoonlijk kennismakingsgesprek kan op kantoor, bij u thuis of in de zorginstelling plaatsvinden. In dit gesprek maken wij kennis met elkaar en bespreken wij de inhoud van bewindvoering en onze werkwijze.
   

 3. Verzoekschrift:  in een vervolggesprek waarin het plan van aanpak wordt besproken, wordt na instemming samen alle benodigde formulieren ingevuld. Wij dienen vervolgens het verzoekschrift in bij de kantonrechter.
   

 4. Zitting: na het indienen van het verzoekschrift volgt na enkele weken een uitnodiging voor de zitting. U bezoekt deze zitting samen met de bewindvoerder.
   

 5. Bewind: vanaf het moment dat de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken en schriftelijk heeft vastgesteld, start de bewindvoering.

Onze werkwijze
Anker 3

De aanvang van bewindvoering door Grip Bewind zal altijd gepaard gaan met persoonlijk contact. Het eerste contact is om kennis te maken, uitleg te geven over beschermingsbewindvoering en om overleg te hebben over uw actuele financiële situatie. De voorkeur van Grip Bewind gaat uit naar de aanwezigheid van een verwijzer/hulpverlener bij dit gesprek (indien van toepassing). Een tweede gesprek zal enkele weken later plaatsvinden, dan wordt het plan van aanpak en het eerste budgetplan besproken. Tijdens dit gesprek worden de benodigde formulieren getekend. U en de bewindvoerder worden 6 tot 12 weken, nadat de aanmelding door het Kanton ontvangen is, uitgenodigd voor een zitting op de Rechtbank. De rechter wil namelijk van u zelf horen of u weet wat bewindvoering gaat inhouden en of u er volledig mee instemt. Na de uitspraak bespreken we hoe we de administratie overdragen en maken we verder afspraken over het verloop. Na  2 à 3 maanden zullen uw gegevens ingevoerd zijn in het registratiesysteem van Grip Bewind en kunt u een inlogcode krijgen waarmee u zelf uw gegevens kunt inzien.

Bereikbaarheid

De communicatie verloopt doorgaans telefonisch of per e-mail. Grip Bewind is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt uiteraard altijd een e-mail sturen, deze wordt binnen 48 uur beantwoord.

 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ons kantoor te bezoeken voor het afgeven van post en papieren. Indien u een gesprek op kantoor wenst te voeren, maken wij graag eerst een afspraak met u. We komen uiteraard ook gewoon bij u thuis langs als u dat liever heeft.

bottom of page