top of page

Tarieven

De kosten die gepaard gaan met beschermingsbewind worden door uzelf vergoed, tenzij u niet over genoeg inkomsten beschikt. In dat geval zal Grip Bewind bijzondere bijstand voor u aanvragen bij de gemeente. Hiermee worden enkel de kosten voor het bewind vergoed. Kosten die hier niet onder vallen, worden door uzelf vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor bankrekeningen, bankpassen en griffiekosten.

Grip Bewind hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

Als u niet over voldoende inkomsten beschikt, worden de bewindvoeringskosten 

vergoed van bijzondere bijstand

Tarieven bewindvoering 2022

 

Individu
Bewindvoering zonder problematische schulden                                                             

Bewindvoering met problematische schulden                                                                  

Intake                                                                                                                                       

Aanvangskosten na budgetbeheer                                                                                     

Eind Rekening & Verantwoording                                                                                         

Ontruiming / verhuizing / Verkoop woning  

Bankkosten

                                                                                                                                          

Tweepersoonshuishouden
Bewindvoering zonder problematische schulden                                            

Bewindvoering met problematische schulden van één persoon                   

Bewindvoering met problematische schulden van twee personen              

Intake                                                                                                                         

Aanvangskosten na budgetbeheer                                                                       

Eind Rekening & Verantwoording                                                                         

Ontruiming / verhuizing / Verkoop woning 

Bankkosten per betrokkene                                                   

Tarieven zijn incl. 21% btw

 

per maand

per maand

eenmalig

eenmalig

eenmalig

eenmalig

per jaar

per maand

per maand

per maand

eenmalig

eenmalig

eenmalig

eenmalig

per jaar

 

€125,44

€162,44

€709,06

€531,19

€266,20

€442,86

€     6,00

€150,54

€172,73

€194,81

€850,63

€745,36

€319,44

€442,83

€     6,00

bottom of page